POSTERS
Tvorbe plagátov pre rôzne hudobné či iné eventy sa venujem dlhú dobu.
Zameriavam sa na kombináciu typografie, fotografie či vektorovej grafiky. Samozrejme, je pre mňa dôležitá aj správna kombinácia farieb.

Kontakt

YASOM@FILIPOVADEK.COM
TRENČÍN, SLOVAKIA

Sleduj ma