illustrations &
typography
Tvorba vektorovej grafiky a digitálnej typografie bola pre mňa vždy zaujímavým odborom grafiky. Pri jej tvorbe sa zameriavam na rukopis a originalitu.

Kontakt

YASOM@FILIPOVADEK.COM
TRENČÍN, SLOVAKIA

Sleduj ma